ริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรแกรม “ICT China Study Trip 2017” สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรแกรม “ICT China Study Trip 2017” ในวันที่ 16 – 30 กันยายน 2560 ณ. สาธารณประชาชนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Seeds For The Future มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิ
ต-นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ ICT และทดลองปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานจริง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

** คุณสมบัติ สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Seeds for the Future**
(1) มีอายุระหว่าง 20-25 ปี
(2) กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ปี 3-4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
(4) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
(5) สนใจวัฒนธรรมจีน
(6) มีความพร้อมที่จะเข้าโครงกา

----------------------

ผู้ที่สนใจสามารถขอเอกสารการสมัครได้ทาง Inbom >>  https://www.facebook.com/HuaweiTechThailand/ 
ตั้งแต่วันนี้ - 28 สิงหาคมนี้เท่านั้น(ทางบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร และโทรแจ้งผลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560)
----------------------

รายละเอียด : Download 

AttachmentSize
seed for future agenda-1_2754.pdf234.37 KB