M.Sc.BIS ประกาศผลสอบ Comprehensive ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สอบวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560)

  • ผลคะแนนสอบ Comprehensive  ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 (ดูผลสอบ)