นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 รับบัตรนศ.ได้ที่คณะค่ะ

ประกาศ
นศ.รหัส 60 ขอให้มารับบัตรนศ. (เพิ่มเติม)
60130500078
60130500081
60130500114
ฝ่ายบริการการศึกษา