ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาอบรมการวิจัย Research Seminar “Exploration on Searching Similar Short Texts”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาอบรมการวิจัย
Research Seminar “Exploration on Searching Similar Short Texts”
โดย
- Prof. Dr.Zhenglu Yang, 
The College of Computer and Control Engineering, 
Nankai University, ประเทศจีน
 
วันพุธที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
***********ณ ห้อง Training  4/1,  เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4,**********
อาคาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
วันพุธที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2560    
09.30 น. – 10.00 น.     ลงทะเบียน
10:00 น. –  12:00 น. Exploration on Searching Similar Short Texts
โดย Prof. Dr.Zhenglu Yang, 
The College of Computer and Control Engineering, 
Nankai University, ประเทศจีน
 
สนใจเข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียน 
ที่  https://goo.gl/forms/cOUJZZR7UPlZEHE32 หรือ QR Code
เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ email:paweena@sit.kmutt.ac.th   
ขอบคุณค่ะ
We would like to invite you to attend the research seminar:
 
Talk title: Exploration on Searching Similar Short Texts
Presented by Prof. Dr. Zhenglu Yang
                     Nankai University, China
On Wednesday 20, September 2017,
******* At Training room No.4/1 Change to Classroom No.4/2, 4th floor, **********
School of Information Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi.
The detail of the seminar is:
Wednesday 20, September 2017
09.30 Hrs.  –  10.00 Hrs.    Registration
10:00 Hrs.  – 12:00 Hrs.     Exploration on Searching Similar Short Texts
                                          By   Prof. Dr. Zhenglu Yang
                      Nankai University, China
If you are interested in this seminar, please reserve a seat by 18 September 2017
For more information, please contact Ms.Paweena 
 
 
Talk title: Exploration on Searching Similar Short Texts
Prof. Dr. Zhenglu Yang
Nankai University, China
 
 
 
 
Abstract: 
Searching similar short texts is an important problem because it is the basis of many applications, such as query recommendation, data clean, duplicate page detection, question answer, and so forth. In this talk, I will introduce several efficient strategies for searching top-k similar short texts (i.e., words and sentences), taking into account both the string similarities (e.g., edit distance) and the semantic similarities (e.g., PMI). Effective indices are presented to facilitate the reduction of searching space. In addition to the efficiency issue, I will introduce our recent work on measuring similarities between sentences for a specific application, i.e., question answer, where deep learning techniques are utilized to improve the effectiveness.
 
Bio:
Zhenglu Yang received the Bachelor degree from Tsinghua University, China and the PhD degree from the University of Tokyo, Japan. From 2008 to 2014, he worked as a faculty (first assistant professor and then associate professor) in the Institute of Industrial Science, the University of Tokyo. He is now a professor in the College of Computer and Control Engineering, Nankai University, China. His research interests include data mining, artificial intelligence, and natural language processing. 
 
AttachmentSize
SLS_Kulwadee_20_09_2017.pdf219.83 KB