ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ITN, ITW)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ)  ดูคะแนนสอบ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)  ดูคะแนนสอบ

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่สอบผ่านรอบนี้ต้องชำระค่าลาพักการศึกษาภาค 1/2560

 

ตารางสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 1/2560   Download

 

นักศึกษาที่สอบผ่าน comprehensive รอบนี้ ยังคงต้องชำระค่าลาพักการศึกษาภาค 1/2560 

เนื่องจากคณะเปิดภาคการศึกษาตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2560