นักศึกษาทุนจ้างงานภาคฤดูร้อน 2/2559 โปรดตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการทำงานเดือนกรกฎาคม 2560

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนจ้างงานภาคฤดูร้อน 2559 โปรดตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการทำงานเดือนกรกฎาคม 2560

 

ตรวจสอบจำนวนชั่งโมงการทำงานที่นี่ >>> 

 

สิ้นสุดทุนจ้างงานภาคฤดูร้อน 2559 

 

หมายเหตุ

-  หากจำนวนชั่วโมงการทำงานไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อพี่วิชชุดา ที่ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วน!

-  อัตราค่าตอบแทนการทำงานชั่วโมงละ 50 บาท

 

AttachmentSize
IT_WorkReport_July.pdf32.3 KB