การขอจบการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง ของนศ.รหัส 58 B.Sc.IT