ประกาศ ขอให้นศ.ทุกชั้นปีเคลียร์ Locker เพื่อทำความสะอาด

ประกาศ

นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ใช้ Locker ขอให้นำของออกจากตู้ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 60 นี้ เพื่อทางคณะฯ จะดำเนินการทำความสะอาดตู้ Locker

และนศ.สามารถจองใช้ตู้ได้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 60 นี้เป็นต้นไป ที่คณะ ชั้น 2 ค่ะ

หมายเหตุ ถ้าตู้ไหนไม่ดำเนินการเอาของออกภายในวันที่กำหนดข้างต้น ทางคณะฯ ขออนุญาตตัดกุญแจและนำของออกโดยถ้าของหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ฝ่ายบริการการศึกษา