ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Research Talk: Information visualization, particularly applied to groupware

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Research Talk: Information visualization, particularly applied to groupware

โดยวิทยากรเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่

-        Asst. Prof. Dr. Robert P. Biuk-Aghia,

          E11 University of Macau, Macau

-        Prof. Dr. Du ZHANG,

         Macau University of Science and Technology, Macau

-        Prof. Dr. Michael Cohen,

         University of Aizu, Japan

 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม  2560

ณ ห้อง Training 4/2 ชั้น 4, อาคาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

  

8.30 น. –  9.00 น.       ลงทะเบียน

9:00 น. - 10:30 น.       Visualisation for making sense of mountains of data

                                  โดย      Asst. Prof. Dr. Robert P. Biuk-Aghia,

                                              E11 University of Macau, Macau

 10:30น. - 12:00 น.      Learning through Overcoming Inconsistencies

                                  โดย      Prof. Dr. Du ZHANG,

                                              Macau University of Science and Technology, Macau.

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

09:30 น. - 10.00 น.    ลงทะเบียน

10.00 น. – 12.00 น.   Spatial Media and Visualization

                                   โดย      Prof. Dr. Michael Cohen,

                                              University of Aizu, Japan

 สนใจเข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียน

ที่ https://goo.gl/forms/Iw5hNxdVQHfNwUk92  หรือ QR Code

 

เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ email:paweena@sit.kmutt.ac.th   หรือ

คุณ ชุติกาญจน์ หงษ์พิทักษ์กุล email:chutikarn.hon@sit.kmutt.ac.th

โทร: 0-2470-9809

ขอบคุณค่ะ

--------------------

We would like to invite you to attend the following research presentation:

Information visualization, particularly applied to groupware

Presented by the following expert professors

-        Asst. Prof. Dr. Robert P. Biuk-Aghia,

         E11 University of Macau, Macau.

-        Prof. Dr. Du ZHANG,

         Macau University of Science and Technology, Macau.

-        Prof. Dr. Michael Cohen,

         University of Aizu, Japan.

 

On Thursday 17 and Friday 18, August 2017,

At class room No.4/2, 4th floor, School of Information Technology,

King Mongkut's University of Technology Thonburi.

The details of the seminar are:

Thursday 17 August 2017

8.30 Hrs.  –  9.00 Hrs.           Registration

9:00 Hrs.  – 10:30 Hrs.          Visualisation for making sense of mountains of data

                                              By       Asst. Prof. Dr. Robert P. Biuk-Aghia,

                                                         E11 University of Macau, Macau.

10:30 Hrs.  - 12:00 Hrs.        Learning through Overcoming Inconsistencies

                                             By       Prof. Dr. Du ZHANG,

                                                        Macau University of Science and Technology, Macau.

Friday 18 August 2017

09:30 Hrs.  – 10.00 Hrs.      Registration

10.00 Hrs.  – 12.00 Hrs.      Spatial Media and Visualization

                                            By       Prof. Dr. Michael Cohen,

                                                       University of Aizu, Japan.

 

If you are interested in this seminar, please reserve a seat by 11 August 2017

at https://goo.gl/forms/Iw5hNxdVQHfNwUk92 or QR Code

 

For more information, please contact Ms.Paweena at: paweena@sit.kmutt.ac.th or 

Mrs. Chutikarn Hongpitakkul,

Internation Relations, at:chutikarn.hon@sit.kmutt.ac.th,

Tel. 0-2470-9809

---------------------------------------------------
Visualisation for making sense of mountains of data
Asst. Prof. Robert P. Biuk-Aghai
Department of Computer and Information Science,
Faculty of Science and Technology,
E11 University of Macau, Macau

Short Bio
Robert P. Biuk-Aghai is an Assistant Professor in the Department of Computer and Information Science at the Faculty of Science and Technology of the University of Macau, where he has been working since 1993. Over the years, he has taught a number of subjects, both undergraduate and postgraduate, and supervised several M.Sc. theses and B.Sc. final projects. His main research interest lies in the areas of information visualization and CSCW, and he is one of the founders of the Data Analytics and Collaborative Computing Group (formerly Business Intelligence Group) at his department. he is also the initiator and project lead of the MacauMap (TM) project — a highly popular handheld and web-based tourist map guide system for Macau with about a million downloads since 2003. Moreover, from 2008 to 2012 he was the Coordinator for European Exchange Programs at his faculty.

------------------------------------------------------------
Learning through Overcoming Inconsistencies
Prof. Du ZHANG
Macau University of Science and Technology

Abstract
Perpetual learning, also known as continuous, life-long, or never-ending learning, is an active research direction in machine learning. It is concerned with how to develop computing systems that can automatically, consistently and continuously improve their performance at tasks over time. Specifically, a perpetual learning agent, a long-lived problem-solving system whose knowledge could be of visualized forms, can be defined through its STEP dimensions.
Given S as a set of learning stimuli, T as a set of tasks, E as type of experience, and P as performance metric, a computing system perpetually learns with regard to (S, T, E, P) if the system automatically, consistently and continuously improves its performance P at T, following S and E over time.
There are many types of learning stimuli. In this talk, we focus on treating inconsistent phenomena (uncertainties, anomalies, surprises, conflicts, outliers or peculiarities that manifest themselves at various granularities of knowledge content) as learning stimuli, and adopting inconsistency-specific learning algorithms to refine and/or augment existing problem-solving knowledge through overcoming (explaining, or circumventing) the inconsistencies. Inconsistencies can serve as effective stimuli to learning because they often signify the inadequacies, gaps, deficiencies, or uncovered boundary conditions in an agent's (visualized) knowledge.
We describe an inconsistency-induced learning framework called i2Learning for such perpetual learning agents whose life span is an alternating and open-ended sequence of task-performing episodes and learning episodes. Each learning episode is triggered by an inconsistent stimulus, and learning is essentially embodied in an agent's capability to find ways to overcome inconsistent phenomena stemming from deficient (visualized) knowledge. Through refining its problem-solving knowledge, each learning episode leads to an improved problem-solving performance P for subsequent task-performing episodes.

Short Bio
Du Zhang is Professor and Dean of the Faculty of Information Technology, Macau University of Science and Technology, Macau, China. He received his Ph.D. and M.S. degrees, both in computer science, from the University of Illinois and Nanjing University, China, respectively. Previously he was a Professor and Chair of the Computer Science Department at California State University, Sacramento. He has research affiliations with numerous universities in the USA, UK, Hong Kong, China, Czech Republic, and Mexico.
Professor Zhang's current research interests include machine learning (inconsistency-induced perpetual learning), knowledge-based systems, big data analytics, and software engineering. He has over 200 publications in these and other areas. He has served in various roles on numerous international conferences, and is editor or editorial board member for several journals in the areas of artificial intelligence, software engineering and knowledge engineering, big data, and applied mathematics. Professor Zhang is a senior member of both the IEEE and ACM, a board member of the Society of Information Reuse and Integration, and a member of Upsilon Pi Epsilon and Phi Beta Delta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Spatial Media and Visualization
Prof. Michael Cohen
University of Aizu, Japan

Abstract
The anticipated future of infoviz displays is broadly surveyed. Multimodal displays—including multimedia animation, sonification with spatial audio, microtypography, panoramic and omnidirectional displays, and stereography—represent enticing ways to extend infoviz into next-generation interfaces. The emergence of ubicomp (ubiquitous computing), IoT (internet of things), VR (virtual reality) & AR (augmented reality) paradigms, including mobile-ambient interfaces integrating personal control and locative resources, offer new options for ambient displays. HMDs (head-mounted displays), speaker arrays, roomware, and lighting can be exploited by opportunistic systems to maximize information bandwidth, scientific insight, and experiential satisfaction. Room-sized immersive interfaces were described by author and scientist Isaac Asimov 50 years ago as the "Prime Radiant" in his science fiction "Foundation” series. Asimov’s inspired vision is recapitulated, and shown to be increasingly applicable to contemporary capabilities. This keynote address features live demonstrations, including embedded animation, spatial sound, mobile interfaces, and chromastereopsis.
Short Bio
Michael Cohen received an Sc.B. in EE from Brown University (Providence, Rhode Island) in 1980, M.S. in CS from the University of Washington (Seattle) in 1988, and Ph.D. in EECS from Northwestern University (Evanston, Illinois) in 1991. He has worked at the Air Force Geophysics Lab (Hanscom Field, Massachusetts), Weizmann Institute (Rehovot; Israel), Teradyne (Boston, Massachusetts), BBN (Cambridge, Massachusetts and Stuttgart; Germany), Bellcore (Morristown and Red Bank, New Jersey), the Human Interface Technology Lab (Seattle, Washington), and the Audio Media Research Group at the NTT Human Interface Lab (Musashino and Yokosuka; Japan). He is currently a Professor in the Human Interface Lab at the University of Aizu (Aizu-Wakamatsu, Japan).
He has research interests in user interfaces for telecommunications, groupware and CSCW (computer-supported collaborative work), stereotelephonics, digital typography and electronic publishing, hypermedia, ubicomp (ubiquitous computing) and virtual reality. Besides teaching various undergraduate courses including Information Theory, he co-teaches graduate-level courses in Acoustic Modeling, and Computer Music.
He is a member of the ACM, IEEE, 3D-Forum, TUG (TeX Users Group), and VRSJ (Virtual Reality Society of Japan).

AttachmentSize
SLS_17-18-08-2017Up.pdf570.8 KB