กำหนดการ Short Paper สำหรับผู้ลงทะเบียน Workshop ตัวที่ 2 ภาค 1/2560