กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 

  • กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ Download

 

 

กำหนดการงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

  • กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ของนักศึกษาใหม่ Download
  • แบบตอบรับเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ Download