รูปแบบการทำรายงานวิชาฝึกงาน ของนศ.รหัส 57 B.Sc.IT

นักศึกษารหัส 57 ที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อน ชั่วโมงการฝึกงานต้องฝึกงานได้ 320 ชม.  (โดยไม่นับวันลา-วันหยุด)
แต่ถ้านศ.ฝึกงานไม่ครบชม. ที่ระบุ ถ้ามีเหตุผลอันสมควรขอให้ชี้แจงพร้อมมีหลักฐานแนบมาด้วยค่ะ
หมายเหตุ   กำหนดการส่งรายงานฝึกงาน วันสุดท้าย  คือวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (ส่งที่สำนักงานคณบดี ชั้น 2)
ฝ่ายบริการการศึกษา

AttachmentSize
รายงาน.pdf136.9 KB