การลงทะเบียนวิชา GENxxx - ตารางเรียนวิชา GENxxx เทอม 1/2560