ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังคำแนะนำการวิจัย/หัวข้อการวิจัย

ขอเชิญนักศึกษาเข้าฟังคำแนะนำการวิจัย/หัวข้อการวิจัยจากนักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (D-Lab, I-Lab,และ R-Lab) ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องเรียน CB 2308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 2 มจธ.
ขอความอนุเคราะห์สำรองที่นั่ง ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 link:https://goo.gl/forms/5ETWKFjsi0W2a5PE2

 หรือ QR Code 

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ คุณปวีณา ที่ email: paweena@sit.kmutt.ac.th
ขอบคุณค่ะ