ประกาศผลสอบ Workshop สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเป็น I ภาค 2/2559 (ผลสอบ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

ประกาศผลสอบซ่อมและกำหนดการรับสมัครครั้งต่อไป  

 

URL: การรับสมัคร  http://webapp1.sit.kmutt.ac.th/2test_workshop/

 

สมัครระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

 

สอบวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.