สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

 

ดูรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติม >> Download

--------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม recruit@sec.or.th

วิศิษฏ์ visit@sec.or.th โทร. 0-2033-9982

หรือ สุภมาศ suphamasp@sec.or.th โทร. 0-2033-9614

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์