บริษัทThai Parkerizing Co.,Ltd รับสมัครงานตำแหน่ง IT Service Officer

บริษัทThai Parkerizing Co.,Ltd 

รับสมัครงานตำแหน่ง IT Service Officer

เพศชาย อายุประมาณ 23 - 26 

ประจำที่นิคมอุสาหกรรมเหมราช อิสเทิร์นซ๊บอร์ด

 

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ครอบครัว (พ่อ& แม่)
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพในครอบครัว
  •  พนักงาน
  • คู่สมรส
  • บุตรธิดา
  • พ่อ & แม่
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • ชุดพนักงาน 
 • รถบัสรับส่งปรับอากาศ 
 • อาหารกลางวันฟรี
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลือ (แต่งงาน, คลอดบุตร)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม