ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ครั้งที่ 3 หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ)

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

สมัครสอบครั้งต่อไปวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560

 

สอบวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.