ประกาศ การชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ (License) วิชา BIT671 ERP Workshop ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (นศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

การชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ (Lincense) ERP Workshop ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

สำหรับนักศึกษาที่จองลงทะเบียนเรียน

วิชา BIS671  Enterprise Resources Planning Workshop

โปรดชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ (Lincense) ระหว่างวันที่ 1 - 22 มิถุนายน  2560  (ดูขั้นตอนการชำระเงิน)