เวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559

                                                                   ประกาศ

                 เรื่อง    เวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559

 

                          ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 - 10 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

                           วันจันทร์-วันศุกร์         ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น.

                           วันเสาร์                      ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น

                           วันอาทิตย์                 งดให้บริการ (เริ่มวันที่ 28 พฤษภาคม 2560) 

                         

                           ทั้งนี้เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

 

                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560