กำหนดการลงทะเบียน / ลาพักการศึกษา / ผ่อนผันการลงทะเบียน ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษา 1/2560

ก่อนคลิ๊กยืนยันการลงทะเบียนนักศึกษาต้องมั่นใจว่าข้อมูลวิชาเรียนถูกต้อง
 
เนื่องจากหากผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายคืนเงิน
 
****วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน  กรณีติดปัญหาการลงทะเบียนโปรดติดต่อ 02-4708154 (งานทะเบียน)
 
เนื่องจากไปสัมมนาประจำปีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ*** 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------------

  • ตารางสอน-สอบ ภาค 1/2560

             -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ)

 

             -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

             -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 

             -  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

-------------------------------------------------------------------

  • รายวิชาที่เปิดให้จองแต่ไม่เปิดสอนในภาค 1/2560 เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาเลือกน้อย      

         สาขา IT ภาคค่ำ    INT602, INT604, INT606, INT610​

 

         รายวิชา Workshop    INT671, INT674, INT676

 

          สาขา BIS            BIS614