บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat และ ASreml เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global) เปิดรับสมัคร นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น จำนวน 4 ตำแหน่ง และนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะการทำงานดูได้จากเอกสารแนบ
นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่ง CV มาสมัครที่ biosci@vsni.co.uk