ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผลสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่1/2560 (ครั้งที่2) สอบวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560   (คลิกเพื่อดูผลสอบ)

หมายเหตุ
  • สอบครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
  • สมัครสอบครั้งต่อไป วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน www.sit.kmutt.ac.th