ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ครั้งที่ 3 หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผลสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่2/2559 (ครั้งที่3) สอบวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560   (คลิกเพื่อดูผลสอบ)

หมายเหตุ
  • สอบครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
  • สมัครสอบครั้งต่อไป วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ผ่าน www.sit.kmutt.ac.th