ประกาศ กำหนดการจองวิชาเรียน และ ข้อมูลวิชาเลือก/Workshop/Project หลักสูตร M.Sc.BIS (รอบที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

M.Sc.BIS ข้อมูลการจองวิชาเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

กำหนดการจองวิชาเรียน

   สำหรับนักศึกษาตกค้าง / นักศึกษารุ่น 21 - 28 ( ตั้งแต่รหัส 55130700601 - 59130700650)

   สำหรับนักศึกษา BIS รุ่น 29 เรียนเทอม 2  ในภาคเรียนที่ 1/2560 (ตั้งแต่รหัส 59130700651 - 59130700685)

แผนการเรียนรวมของหลักสูตร  BIS (ดูรายละเอียด)

 

ตารางเรียน/ตารางสอนรวม สาขา  BIS (ดูรายละเอียด)

 

ข้อมูลแนะนำวิชา BIS671 ERP Workshop (ดูรายละเอียด)

 

Course Outline BIS617 BPM - ภาค 1/2560 เรียน 2 ช่วง คือ เวลา 12.00-15.00/ 15.30 - 18.30 - (ดูรายละเอียด)

 

คู่มือระบบจองวิชา (ดูรายละเอีด)

 

ข้อมูลวิชาเลือก

 

   รายละเอียดวิชาเลือก (ดูรายละเอียด)

   มคอ. 3 วิชาเลือก สาขา BIS

   มคอ. 3 วิชาเลือก สาขา IT

   รายละเอียดวิชา Workshop/ Thesis/ Project (ดูรายละเอียด)

   มคอ. 3 วิชา Workshop  สาขา  BIS

   มคอ. 3 วิชา Workshop สาขา  IT

   มคอ. 3 วิชา Project

   มคอ. 3 วิชา Thesis (นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก2)