บริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง IT-Oracle