ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานออกแบบบ้านในจินตนาการของ Super HERO

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานออกแบบด้วย ซอฟต์แวร์ ArchiCAD ภายใต้หัวข้อ ย้อนรอยวัยเด็กสู่บ้านในจิตนาการของ Super HERO ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

สนใจรายละเอียด http://www.applicadthai.com/archicad-contest/?ref=email-blast