รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปี 1 ที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงินรับทุนการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก โดยจะพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

 

1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

2. มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ไม่น้อยกว่า 2.75

3. มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือไม่มีผู้อุปการะ

4. ไม่เคยได้รับทุนต่อเนื่อง ยกเว้นทุนกยศ. กรอ. และทุนเงินยืม

 

วิธีการสมัคร

1. พิมพ์ประวัติจากระบบ NewAcis

2. พิมพ์สำเนาแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559

3.  เรียงความบรรยายชีวิตครอบครัว

4.  เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานประกอบว่าครอบครัวมีความเดือดร้อนทางการเงิน 

 

ส่งหลักฐานทั้งหมดที่พี่วิชชุดา ที่ศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2560

 

**การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุนการศึกษาของคณะฯ