ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Leadership Development Program"

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดจัดให้มีโครงการ Leadership Development Program  :
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา
กำหนดการ
รุ่นที่ 47 : วันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
รุ่นที่ 48 : วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ : รายละเอียดและใบสมัคร

AttachmentSize
240_Leadership Development Program.pdf507.66 KB