ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม FirmPresentation & SIT Career Day 2016 - 2017

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  

Firm Presentation & SIT Career Day  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นับเป็นชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ)

October 2016 - January 2017 

  • FirmPresentation : Freewill Solutions Company Limited วันที่ 10/10/2016
  • FirmPresentation : DST&IFDS วันที่ 17/10/2016
  • Firm presentation : KASIKORNBANK Public Company Limited (KBTG) วันที่ 14/11/2016
  • Firm presentation : Osellus วันที่ 9/01/2017
  • SIT Career Day   : 16 January 2017 

ตรวจสอบรายชื่อ >> IT  

ตรวจสอบรายชื่อ >> CS 

 

 

สงสับสอบถามข้อมูลได้ที่ พี่รุ่งโรจน์ SRM : เบอร์ภายใน 9889 / Inbox : Facebook / e-mail : rungroj@sit.kmutt.ac.th