มจธ. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุนเจียระไนเพชร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุนเจียระไนเพชร

 

ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1. ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

           ทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนผ่านการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่บูรณาการเข้ากับวิชาการ หรืองานวิจัย เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวด หรือเป็นกิจกรรมที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สินค้า ผลงานการออกแบบ

 

2. ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา

           ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

 

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/financialaid/News.php?new_id=364

 

หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ