เปลี่ยนแปลงการให้บริการ ฝ่าย บริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ฝ่ายบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เปลี่ยนแปลงวันเวลาให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00,เสาร์ 08:00 - 17:00

อาทิตย์งดให้บริการ  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2559