ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้

 

 ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) สาหรับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สาหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก

 ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) สาหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

 ทุนสาหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

 

รายละเดียดเพิ่มเติม >> Download

 

For more information on the scholarships and how to apply, visit: https://internationaleducation.gov.au/endeavour