เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทั้งหมดสี่ประเภท คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
รายละเอียดทุนการศึกษาดูได้จากเอกสารแนบ 
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour