แจ้งการโอนเงินทุนกิจกรรมดีเด่น ป.ตรี IT ภาค 2/2558

แจ้งการโอนเงินทุนกิจกรรมดีเด่นและทุนเรียนดี ป.ตรี IT ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด นักศึกษาสามารถตรวจสอบจำนวนเงินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป