ระบบจองรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่

ระบบจองรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่
สำหรับ :

  • นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาค 1/2560 (เฉพาะผู้จ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น)

กำหนดการ :

  • วันอังคารที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. ถึงวันพุธที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 16.00 น.

กรุณาอ่านประกาศ และศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ :

URL :  https://elective.sit.kmutt.ac.th/new_student/