- กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อใด?

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) หรือ Computer Science (English program) หรือเรียกย่อๆว่า CS นี้ จะมีการรับนักศึกษาจำนวนประมาณ 60 คน/ปีการศึกษา และมีการรับสมัครทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน ดังนี้ 

1. โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี เปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม ของทุกปี
2. โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT เปิดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคม-เดือนมกราคมของทุกปี 
3. โครงการคัดเลือกตรง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคม-เดือนเมษายนของทุกปี
4. โครงการ Active Recruitment  เปิดรับสมัครนักเรียนที่ทีผลงานด้านการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. Admission กลาง โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี