- สถานที่ศึกษาตลอด 4 ปี อยู่ที่ไหน

ตลอด 4 ปี เรียนที่วิทยาเขตทุ่งครุ ( บางมด ) เท่านั้น