ระเบียบการศึกษา ระดับปริญญาโท

ระเบียบมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท   Download
 
 

การรับรองวุฒิ

กค.รับรองวุฒิ วท.ม.IT   Download
กพ.รับรองวุฒิ วท.ม. IT   Download
การรับรองคุณวุฒิ EB    Download