ที่อยู่และแผนที่

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0 2470 9850 โทรสาร 0 2872 7145

 

School of Information Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok, Thailand 10140
Tel. +66 2470 9850  Fax. +66 2872 7145
 

แผนที่


 

View Larger Map