ข่าวและกิจกรรม

ผู้บริหาร SIT นำทีมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ CUPT QA รอบการประเมินปี 2557 หลักสูตร BIS จัดบรรยายพิเศษ Start up "Stock Radars to Success" SIT ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม Firm Presentation
อบรม หลักสูตร Introduction to SAS Programing for Academic SIT ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น SIT ร่วมกับ DST & IFDS จัดกิจกรรม Firm Presentation
นักศึกษา SIT คว้ารางวัล Thailand Startup SmartCamp 2015 SIT ทำบุญฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งคณะฯ SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 18
หลักสูตร BIS สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 26 สโมสร นศ. จัด SIT Up อัพความคิดเพื่อชีวิตน้องใหม่ นักเรียนมัธยมร่วม Tour KMUTT เรียนรู้ชีวิตนศ.ไอทีที่ SIT
สโมสรนักศึกษา SIT จัด “พิธีไหว้ครู” 2558 SIT จัด SIT Code 2015 ค้นหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์มัธยม SIT ร่วมสร้างทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.

Pages