ข่าวและกิจกรรม

SIT จัดสัมมนาระดมสมองโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “Student Service Process Improvement” SIT Career Day 2016 นักศึกษา SIT โชว์ผลงาน Dog Blood Donor ใช้ไอทีพัฒนา App ช่วยชีวิตน้องหมา
SIT จัดงานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2558 SIT จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลดีเด่น เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 10
Firm Presentation : เมื่อคุณหมอมาตามหานักไอที @ SIT การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ SIT จัดโชว์ผลงานนักศึกษา IT & CS D-Day Project Exhibition 2015
SIT Open House 2015 ICT Challenge 2015 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 20 ปีคณะ SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
SIT ร่วมกับ Freewill Solutions Company Limited จัดกิจกรรม Firm Presentation SIT ร่วมกับ LAZADA จัดกิจกรรม Firm Presentation ผู้บริหาร SIT นำทีมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ CUPT QA รอบการประเมินปี 2557

Pages