ข่าวและกิจกรรม

SIT Career Day 2016 นักศึกษา SIT โชว์ผลงาน Dog Blood Donor ใช้ไอทีพัฒนา App ช่วยชีวิตน้องหมา SIT จัดงานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2558
SIT จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลดีเด่น เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 10 Firm Presentation : เมื่อคุณหมอมาตามหานักไอที @ SIT
การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ SIT จัดโชว์ผลงานนักศึกษา IT & CS D-Day Project Exhibition 2015 SIT Open House 2015
ICT Challenge 2015 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 20 ปีคณะ SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 SIT ร่วมกับ Freewill Solutions Company Limited จัดกิจกรรม Firm Presentation
SIT ร่วมกับ LAZADA จัดกิจกรรม Firm Presentation ผู้บริหาร SIT นำทีมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ CUPT QA รอบการประเมินปี 2557 หลักสูตร BIS จัดบรรยายพิเศษ Start up "Stock Radars to Success"

Pages