ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษา SIT คว้ารางวัล Thailand Startup SmartCamp 2015 SIT ทำบุญฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งคณะฯ SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 18
หลักสูตร BIS สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 26 สโมสร นศ. จัด SIT Up อัพความคิดเพื่อชีวิตน้องใหม่ นักเรียนมัธยมร่วม Tour KMUTT เรียนรู้ชีวิตนศ.ไอทีที่ SIT
สโมสรนักศึกษา SIT จัด “พิธีไหว้ครู” 2558 SIT จัด SIT Code 2015 ค้นหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์มัธยม SIT ร่วมสร้างทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.
SIT สืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษาวัดพุทธบูชา SIT จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง ระดับปริญญาตรี 2558 SIT จัดค่าย Spider Camp ครั้งที่ 3 Charlies คิดจริง ทำจริง
สโมสรนศ. SIT จัดค่าย Junior Programming Camp ครั้งที่ 11 SIT อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ดัน นศ.ก้าวทันเทคโนโลยีโลกธุรกิจ SIT จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558

Pages