ข่าวและกิจกรรม

CS@SIT จัด Hackathon 2016 พัฒนาทักษะ Programming นศ. ปี1 และ ปี 2 SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 19 โครงการอาสาทำดี 1 วัน กับกิจกรรมสร้างศาลา
ชาว SIT ร่วมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบ้านแหลม หลักสูตร M.Sc.BIS จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Ookbee: Digital Publishing-Strategies for Growth KMUTT Children’s University 2016 @SIT
นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นักศึกษา BIS รุ่น 26 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 27
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ จัดใหญ่ SIT เจ้าภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์ IT 3 พระจอม ฯ ครั้งที่ 13 โครงการ Alumni Talk : ชีวิตเด็กทุนฟรีเมืองปลาดิบ โดยพี่พีพี IT16
KMUTT Open House 2016 @SIT: แหวกรังมด เปิดบ้าน SIT กับกิจกรรมดี ๆ "SIT Talk 2016" CS@SIT จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน โครงการรับตรงด้วยคะแนน GAT/PAT SIT จัดสัมมนาระดมสมองโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “Student Service Process Improvement”

Pages