ข่าวและกิจกรรม

ค่าย WIP Camp # 8 เส้นทางน้องมอปลายสู่สายอาชีพนักไอที CS@SIT จัด Hackathon 2016 พัฒนาทักษะ Programming นศ. ปี1 และ ปี 2 SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 19
โครงการอาสาทำดี 1 วัน กับกิจกรรมสร้างศาลา ชาว SIT ร่วมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบ้านแหลม หลักสูตร M.Sc.BIS จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Ookbee: Digital Publishing-Strategies for Growth
KMUTT Children’s University 2016 @SIT นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นักศึกษา BIS รุ่น 26 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 27 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ จัดใหญ่ SIT เจ้าภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์ IT 3 พระจอม ฯ ครั้งที่ 13
โครงการ Alumni Talk : ชีวิตเด็กทุนฟรีเมืองปลาดิบ โดยพี่พีพี IT16 KMUTT Open House 2016 @SIT: แหวกรังมด เปิดบ้าน SIT กับกิจกรรมดี ๆ "SIT Talk 2016" CS@SIT จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน โครงการรับตรงด้วยคะแนน GAT/PAT

Pages