ข่าวและกิจกรรม

CS@SIT จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน โครงการรับตรงด้วยคะแนน GAT/PAT SIT จัดสัมมนาระดมสมองโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “Student Service Process Improvement” SIT Career Day 2016
นักศึกษา SIT โชว์ผลงาน Dog Blood Donor ใช้ไอทีพัฒนา App ช่วยชีวิตน้องหมา SIT จัดงานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2558 SIT จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ
นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลดีเด่น เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 10 Firm Presentation : เมื่อคุณหมอมาตามหานักไอที @ SIT การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
SIT จัดโชว์ผลงานนักศึกษา IT & CS D-Day Project Exhibition 2015 SIT Open House 2015 ICT Challenge 2015 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 20 ปีคณะ SIT
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 SIT ร่วมกับ Freewill Solutions Company Limited จัดกิจกรรม Firm Presentation SIT ร่วมกับ LAZADA จัดกิจกรรม Firm Presentation

Pages