ข่าวและกิจกรรม

SIT- KMUTT ต้อนรับ Prof. Dr.Tjoa จาก Vienna University of Technology ออสเตรีย คณะผู้บริหารหลักสูตร นบอ. รุ่นที่ 3 เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานของ SIT นักศึกษา SIT ตัวแทนหนึ่งเดียวประเทศไทย ร่วม China - ASEAN Youth Camp 2008
นักศึกษา SIT ราชบุรี จัด?ไหว้ครู? และพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2551 SIT จับมือ IBM-3COM-ORACLE จัดพิธีมอบ Workshop Certification SIT เปิดบ้านต้อนรับครูแนะแนวและนักเรียน โครงการ Tour KMUTT แนะนำนวัตกรรมการศึกษา
นักศึกษา SIT รวมใจระลึกพระคุณ ?ครู? ในพิธีไหว้ครูประจำปี 2551 รศ.ดร.กิตติชัย นำทีมนักวิจัยบินลัดฟ้าร่วมประชุมวิชาการ IEEE SMCia 2008 ทีมนักศึกษา SIT คว้ารางวัลชมเชย Java Jive Regional Challenge 2008
ผลงานนักศึกษา SIT คว้ารางวัลชมเชย ?นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ? งานถนนเทคโนโลยี นักศึกษา CS ? IT โชว์สปิริตสุดเจ๋ง กวาด 4 รางวัลชนะเลิศกีฬา 4 DEP SIT บริจาคเครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ ให้มูลนิธิสวนแก้ว เชื่อมสะพานบุญรีไซเคิล
SIT ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระ 1,000 รูป ฉลองครบรอบ 48 ปีแห่งการสถาปนา มจธ. SIT ร่วมมือ IBM จัด University Briefing ถ่ายทอดความรู้ Web 2.0 demos with DB2 นักศึกษา SIT จัด Walk Rally ครั้งที่ 5 พาน้องใหม่ทัวร์ มจธ. ให้ข้อคิดผ่านกิจกรรม

Pages