ข่าวและกิจกรรม

รุ่นพี่ SIT อบรมความรู้ Oracle แบ่งปันประสบการณ์สู่รุ่นน้อง SIT จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2551 SIT ราชบุรีจัดงานร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 12
SIT เปิดค่าย Junior Programmer #5 แนะเส้นทางสู่เส้นทางโปรแกรมเมอร์ SIT เป็นเจ้าภาพอบรมตัวแทนนักศึกษา 10 สถาบัน โครงการ ?DB2 (Express C) Book Translation? SIT จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นใหม่ ร่วมภาคภูมิใจความสำเร็จ สู่นักวิชาชีพไอที
SIT ? สกอ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการจัดทำกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสาขาคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และนักศึกษา SIT ร่วมถวายพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์วันคล้ายวันสวรรคต SIT ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ ปี 2550
SIT ต้อนรับวิทยากรจาก Vienna University บรรยายพิเศษ Risk Management and Measurement หลักสูตร CS จัดโชว์ผลงานนักศึกษา CS Project D-Day Exhibition 2008 สโมสรนักศึกษา SIT จัด SIT Game การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
SIT ประชุมติดตามผลโครงการลดช่องว่างดิจิตอล และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในเครือข่าย นักศึกษา SIT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ?เรียนอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ? คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ดูงานหลักสูตรและการดำเนินงาน SIT

Pages