ข่าวและกิจกรรม

ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
SIT Career Day 2017 งานสัมมนา IT Alchemist Grooming นักศึกษา SIT ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในงานกีฬา SIT Festival 2017
งานปฐมนิเทศนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะ SIT ประจำภาคการศึกษา 2/2559 SIT จัดอบรมการบริหารโครงการแบบอไจล์ (Agile Project Management) สโมสรนักศึกษาคณะ SIT จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนคลองบางพรหม
SIT Volunteer ณ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 IT & CS D-Day Project Exhibition 2016
SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2016” SIT ร่วมกับ KBTG จัดกิจกรรม Firm Presentation นักศึกษา SIT คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9

Pages