ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ SIT Career Day 2017
งานสัมมนา IT Alchemist Grooming นักศึกษา SIT ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในงานกีฬา SIT Festival 2017 งานปฐมนิเทศนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะ SIT ประจำภาคการศึกษา 2/2559
SIT จัดอบรมการบริหารโครงการแบบอไจล์ (Agile Project Management) สโมสรนักศึกษาคณะ SIT จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนคลองบางพรหม SIT Volunteer ณ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 IT & CS D-Day Project Exhibition 2016 SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2016”
SIT ร่วมกับ KBTG จัดกิจกรรม Firm Presentation นักศึกษา SIT คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 SIT ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 4 2559

Pages