ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมค่าย “CS@SIT Hackathon 2017” โครงการอาสาทำดี 1 วันแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนวัดทอง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา คณะทำงานกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560
งานสัมมนา Brown Bag #2.0 SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 21 กิจกรรม Senior students share internship experiences
หลักสูตร BIS จัดบรรยาย “POMO Iot Start-up Entrepreneur” งานเสวนา “Trend Technology เพื่อนักไอที” SIT จับร่วมมือกับ Interlink จัด Link Campus Cabling 2017
นักศึกษา BIS รุ่น 28 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 29 ประชุมวิชาการ The 2nd Joint Seminar on Computational Intelligence by IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter SIT ร่วมกับ Kerry Express จัดกิจกรรม Firm Presentation
โครงการอบรม Agile Workshop โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ไอทีสามพระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 14 ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT

Pages