ข่าวและกิจกรรม

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ไอทีสามพระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 14 ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น
นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ SIT Career Day 2017 งานสัมมนา IT Alchemist Grooming
นักศึกษา SIT ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในงานกีฬา SIT Festival 2017 งานปฐมนิเทศนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะ SIT ประจำภาคการศึกษา 2/2559 SIT จัดอบรมการบริหารโครงการแบบอไจล์ (Agile Project Management)
สโมสรนักศึกษาคณะ SIT จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนคลองบางพรหม SIT Volunteer ณ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
IT & CS D-Day Project Exhibition 2016 SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2016” SIT ร่วมกับ KBTG จัดกิจกรรม Firm Presentation

Pages