ข่าวและกิจกรรม

Network Boot camp 2017 พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 SIT จัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านไอที ครั้งแรก “SIT CRAFT Camp 2017”
“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2560 Welcome to SIT family : งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 อบรม Workshop ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking”
SIT มอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560 ค่าย Spider Camp ครั้งที่ 5 Design Thinking Workshop Proposal
English Grammar Improvement Course สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะ SIT SIT Games กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 กับค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที เลือกตั้งสโมสรนักศีกษา SIT ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560

Pages