ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560 SIT จัด สัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 กิจกรรมค่าย “CS@SIT Hackathon 2017”
โครงการอาสาทำดี 1 วันแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนวัดทอง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา คณะทำงานกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560 งานสัมมนา Brown Bag #2.0
SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 21 กิจกรรม Senior students share internship experiences หลักสูตร BIS จัดบรรยาย “POMO Iot Start-up Entrepreneur”
งานเสวนา “Trend Technology เพื่อนักไอที” SIT จับร่วมมือกับ Interlink จัด Link Campus Cabling 2017 นักศึกษา BIS รุ่น 28 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 29
ประชุมวิชาการ The 2nd Joint Seminar on Computational Intelligence by IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter SIT ร่วมกับ Kerry Express จัดกิจกรรม Firm Presentation โครงการอบรม Agile Workshop

Pages