ข่าวและกิจกรรม

SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้อง TQF/LOs และ KMUTT-PLO” SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “NoSQL and HADOOP” โครงการอบรม Agile Workshop
CS@SIT December Fest 2017 SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Blockchain Technology" นักศึกษา SIT คว้ารางวัลจากโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ
SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำเสนอ Solution ของ Microsoft เกี่ยวกับการเรียนการสอน” SIT ร่วมกับ Microsoft Student Partner จัดการอบรม First Hello!! SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2017”
CS@SIT Open House 2017 IT & CS Senior Project D-Day Exhibition 2017 SIT ร่วมกับ SCB จัดแคมเปญใหญ่เพื่อดึงคนไอทีร่วมงาน
SIT ร่วมกับบริษัท TN Incorporation จัดกิจกรรม firm presentation Alumni Talk : งานที่จะทำร่วมระหว่างคณะ SIT และบริษัท ThaiLivestream.com กลุ่มนักศึกษา SIT จัดอบรม Hello World

Pages