ข่าวและกิจกรรม

SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “NoSQL and HADOOP” โครงการอบรม Agile Workshop CS@SIT December Fest 2017
SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Blockchain Technology" นักศึกษา SIT คว้ารางวัลจากโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำเสนอ Solution ของ Microsoft เกี่ยวกับการเรียนการสอน”
SIT ร่วมกับ Microsoft Student Partner จัดการอบรม First Hello!! SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2017” CS@SIT Open House 2017
IT & CS Senior Project D-Day Exhibition 2017 SIT ร่วมกับ SCB จัดแคมเปญใหญ่เพื่อดึงคนไอทีร่วมงาน SIT ร่วมกับบริษัท TN Incorporation จัดกิจกรรม firm presentation
Alumni Talk : งานที่จะทำร่วมระหว่างคณะ SIT และบริษัท ThaiLivestream.com กลุ่มนักศึกษา SIT จัดอบรม Hello World Network Boot camp 2017

Pages