ข่าวและกิจกรรม

SI จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 24 โครงการ "English Conversation Course with Native Speaker” อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ “books24x7”
นักศึกษา SIT จัดกิจกรรมอาสา CS Spirit of Volunteer งานสัมมนาเชิงวิชาการ The Deep Learning and AI (DLAI) Winter School 2018 SIT ร่วมกับ Freewill Solutions จัดกิจกรรมรับสมัครงาน
นักศึกษา SIT คว้าแชมป์ถ้วยกีฬารวม ในกีฬาสานสัมพันธ์ไอทีสามพระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 15 SIT ร่วมกับ Yannix จัดกิจกรรมรับสมัครงาน SIT Career Day 2018
SIT ร่วมกับ Thai NS Solutions จัดกิจกรรมรับสมัครงาน นักศึกษา SIT แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงาน ในโครงการ แฉหมดเปลือก เรื่องฝึกงาน SIT ทำบุญขึ้นปีใหม่
SIT ร่วมจัดกิจกรรม KM Day KMUTT 2018 SIT พานักศึกษาดูงานบริษัท Pronto Group SI จัดสัมมนา 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 23 “KMUTT ConNext”

Pages