ข่าวและกิจกรรม

โครงการอาสาทำดี 1 วันแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนวัดทอง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา คณะทำงานกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560 งานสัมมนา Brown Bag #2.0
SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 21 กิจกรรม Senior students share internship experiences หลักสูตร BIS จัดบรรยาย “POMO Iot Start-up Entrepreneur”
งานเสวนา “Trend Technology เพื่อนักไอที” SIT จับร่วมมือกับ Interlink จัด Link Campus Cabling 2017 นักศึกษา BIS รุ่น 28 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 29
ประชุมวิชาการ The 2nd Joint Seminar on Computational Intelligence by IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter SIT ร่วมกับ Kerry Express จัดกิจกรรม Firm Presentation โครงการอบรม Agile Workshop
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ไอทีสามพระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 14 ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น

Pages