ข่าวและกิจกรรม

SIT ร่วมกับ SCB จัดแคมเปญใหญ่เพื่อดึงคนไอทีร่วมงาน SIT ร่วมกับบริษัท TN Incorporation จัดกิจกรรม firm presentation Alumni Talk : งานที่จะทำร่วมระหว่างคณะ SIT และบริษัท ThaiLivestream.com
Network Boot camp 2017 พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 SIT จัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านไอที ครั้งแรก “SIT CRAFT Camp 2017”
อบรม Workshop ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking” SIT มอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560 ค่าย Spider Camp ครั้งที่ 5
Design Thinking Workshop Proposal English Grammar Improvement Course สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะ SIT
SIT Games กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 กับค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที เลือกตั้งสโมสรนักศีกษา SIT ประจำปีการศึกษา 2560

Pages