นักศึกษา BIS รุ่น 27 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 28