ศูนย์นวัตกรรมระบบจัด 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 19